Ordlista/förklaring på förkortningar

Ordlista

AHA = Assisted hatching. Äggskalet förtunnas så att ägget får hjälp att kläckas och chanserna att det fäster ökar.
BF = Beräknad förlossning.
BM = Barnmorska.
CD = Cykeldag.

ET = Embryo Transfer. Återföring av embryot vid IVF.

FET = Frozen Embryo Transfer. Återföring av embryo som varit fryst vid IVF.
HSG = Hysterosalpingografi. Kontraströntgen av livmoder och äggledare för att se om passage finns från äggledarna ut i bukhålan.
ICSI = Intracytoplasmatisk spermieinjektion (en spermie injiceras direkt in i det uttagna ägget).
IVF = In Vitro-Fertilisering. Provrörsbefruktning.
MA = Missed Abortion, missfall där fostret inte stöts ut av kroppen direkt.
MF = Missfall.
MVC = Mödravårdscentral.
RD = Ruvardag.
RUL = Rutinultraljud.
TD = Testdag då man gör graviditetstestet.
TUL = Tillväxtultraljud.
UL = Ultraljud.
VUL = Vaginalt Ultraljud.
ÄP = Äggplock.